N A T J E Č A J za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2015./2016. temeljem kriterija školskog/akademskog uspjeha

N A T J E Č A J za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2015./2016. temeljem kriterija školskog/akademskog uspjeha

Općina Ravna Gora raspisala je Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2015./2016. temeljem kriterija školskog/akademskog uspjeha.

Temeljem ovog Natječaja dodijelit će se ukupno 10 stipendija: 5 učeničkih i 5 studentskih. Iznos stipendije utvrđuje se za učenike u visini od 400,00 kuna, a za studente u visini od 600,00 kuna mjesečno.

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je do 30. listopada 2015. godine.

U prilogu se nalazi tekst Natječaja i Obrazac prijave

 

Skip to content