N A T J E Č A J za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2015./2016. prema kriterijima postignutih sportskih rezultata

N A T J E Č A J za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2015./2016. prema kriterijima postignutih sportskih rezultata

Općina Ravna Gora raspisala je Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2015./2016. prema kriterijima postignutih sportskih rezultata.

Temeljem ovog Natječaja dodijelit će se ukupno 2 stipendije: 1 učenička i 1 studentska. Iznos stipendije utvrđuje se za učenike u visini od 400,00 kuna, a za studente u visini od 600,00 kuna mjesečno.

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je do 30. listopada 2015. godine.

U prilogu se nalazi tekst Natječaja i Obrazac prijave

Skip to content