N A T J E Č A J br. 1-2019 za davanje u zakup poslovnog prostora

N A T J E Č A J br. 1-2019 za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine”, broj 125/11, 64/15 i 112/18) te članka 2. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (“Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 3/2016) Općina Ravna Gora raspisuje

N A T J E Č A J br. 1-2019
za davanje u zakup poslovnog prostora

 

Predmet Natječaja su poslovni prostori u:

– Poslovnoj zgradi, I. G. Kovačića 178, Ravna Gora

– Poslovnoj zgradi, I. G. Kovačića 176 a, Ravna Gora 

– Društvenom domu, Stari Laz 80 A, Stari Laz 

– ispred poslovne zgrade I. G. Kovačića 178

 

Poslovni prostori daju se u zakup na razdoblje od 5 godina, a mogu se razgledati radnim danom za vrijeme trajanja Natječaja u vremenu od 11,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu Odsjeku za komunalni sustav (kontakt telefon: 051/829-456 ili 051/829-455).

 

Pisane ponude (sa svim prilozima) dostavljaju se u zatvorenoj omotnici u pisarnicu Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177,  s naznakom: „ZA NATJEČAJ – POSLOVNI PROSTOR br. 1-2019“ zaključno do 1. travnja 2019. godine do 12,00 sati.

 

Više detalja dostupno je u samom tekstu Natječaja u prilogu.

Skip to content