N A T J E Č A J br. 1-2018 za davanje u zakup poslovnog prostora

N A T J E Č A J br. 1-2018 za davanje u zakup poslovnog prostora

Općina Ravna Gora raspisuje

N A T J E Č A J br. 1-2018
za davanje u zakup poslovnog prostora

 
Predmet natječaja su poslovni prostori u:

–          Poslovnoj zgradi, I. G. Kovačića 178, Ravna Gora (poslovni prostor br. 23, 24, 37 i 38)
–          Poslovnoj zgradi, I. G. Kovačića 176 a, Ravna Gora (poslovni prostor, prizemno lijevo, ured br. 1)
–          Društvenom domu, Stari Laz 80 A, Stari Laz (poslovni prostor prizemno lijevo i poslovni prostor prizemno desno).

Poslovni prostori daju se u zakup na vrijeme od 5 godina.

Poslovni prostori mogu se razgledati radnim danom za vrijeme trajanja natječaja u vremenu od 11,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu Odsjeku za komunalni sustav pozivom na tel.051/829-456 ili 051/829-455.

Ponuda za natječaj podnosi se na obrascima koje zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na službenoj mrežnoj stranici Općini http://www.ravnagora.hr.

Pisane ponude sa svim potrebnim prilozima predaju se u pisarnici Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177,  u zatvorenoj omotnici s naznakom: „ZA NATJEČAJ – POSLOVNI PROSTOR br. 1-2018“ zaključno do 10. svibnja 2018. godine do 12,00 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se 10. svibnja 2018. godine u 12,00 sati u vijećnici Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177.

Više informacija u samom tekstu natječaja, koji se nalazi u prilogu, kao i ponudbeni obrazac

 

Skip to content