Modernizacija postojećeg sustava javne rasvjete Općine Ravna Gora

Modernizacija postojećeg sustava javne rasvjete Općine Ravna Gora

Među 93 različita subjekta kojima je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio sredstva za sufinanciranje energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete, nalazi se i Općina Ravna Gora koja se u lipnju 2013. godine prijavila na Natječaj za korištenje sredstava Fonda. Na predmetni Natječaj Općina Ravna Gora kandidirala je Projekt energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete općine (modernizacija postojećeg sustava javne rasvjete). Riječ je o zamjeni starih rasvjetnih tijela. Projekt predviđa zamjenu oko 700 rasvjetnih tijela za cijelo područje općine.

Procijenjena vrijednost kandidiranog projekta iznosi  1.310.000,00 kn + PDV, a budući da Fond sufinancira 60% opravdanih troškova, preostalih 40% pokrit će se iz proračunskih sredstava. Fond je dao suglasnost na tehničko rješenje za izgradnju javne rasvjete te je pokrenut postupak javne nabave koji će biti otvoren do 12. veljače 2014. Dokumentacija za nadmetanje objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

S obzirom na postupak javne nabave i na proceduru s Fondom koju još treba ispoštovati, očekuje se da će se s radovima krenuti u svibnju ukoliko ne bude nikakvih prigovora.

Sve ove aktivnosti Općina provodi s ciljem podizanja razine energetske učinkovitosti, poticanja svijesti o važnosti racionalnog korištenja energije te s ciljem uštede potrošnje električne energije.

Skip to content