Modernizacija javne rasvjete u Općini Ravna Gora

Modernizacija javne rasvjete u Općini Ravna Gora

JAVNA NABAVA

Objave u Narodnim novinama o natječajima Općine Ravna Gora možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku kliknite na „Tražilica objava – Jednostavna“ i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj: Općina Ravna Gora, kako biste dobili popis svih objavljenih natječaja.

U nastavku možete pogledati postupak javne nabave u tijeku:

Modernizacija javne rasvjete u Općini Ravna Gora

Općina Ravna Gora je na temelju članka 55. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) objavila u Elektroničkom oglasniku javne nabave „Narodnih novina“ od 22. siječnja 2014. Poziv na nadmetanje za predmet nabave:

–    Modernizacija javne rasvjete u Općini Ravna Gora pod brojem objave 2014/S 002-0002800 i evidencijskim brojem 14-01-2-MV.

Rok za dostavu ponuda je 12. veljače 2014. do 12,00 sati.

    

OPĆI I KONTAKT PODACI

Sve potrebne informacije (naziv naručitelja, opći podaci, kontakt podaci…) sadržane su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.

Podaci o naručitelju:

OPĆINA RAVNA GORA

I.G. Kovačića 177, 51314 Ravna Gora

MBS: 2700913

OIB: 97383672316

Telefon: 051/829-450

Glavna adresa naručitelja (URL): www.ravnagora.hr

Skip to content