Konstituirano novo Općinsko vijeće Općine Ravna Gora

Konstituirano novo Općinsko vijeće Općine Ravna Gora

Nakon provedenih lokalnih izbora, na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Ravna Gora, održanoj dana 10. lipnja 2021. godine u Domu kulture u Ravnoj Gori, potvrđen je novi saziv Općinskog vijeća. Sukladno izmijenjenoj zakonskoj regulativi, broj vijećnika u novom sazivu manji je u odnosu na prošli saziv te sada broji ukupno 9 članova. Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Ravna Gora izabran je Ivica Janeš (HDZ), dok su za potpredsjednike izabrani Branimir Brenc (HDZ) i Anđelko Florijan (SDP-HSU). Uz navedene članove Vijeća na konstituirajućoj sjednici verificirani su mandati i preostalih šest članova Općinskog vijeća Općine Ravna Gora, a to su: Dragica Glad Dožaić (HDZ), Nika Troha (HDZ), Elvira Salopek (HDZ), Nenad Vidmar (Kandidacijska lista grupe birača – nositelj liste Nenad Vidmar), Kristinka Liker (Kandidacijska lista grupe birača – nositelj liste Nenad Vidmar), Tin Jurković (Kandidacijska lista grupe birača – nositelj liste Nenad Vidmar).

Na dnevnom redu konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Ravna Gora bilo je i donošenje Odluke o imenovanju Mandatnog odbora, čiji su članovi Branimir Brenc, Nika Troha i Nenad Vidmar. U Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada imenovani su Dragica Glad Dožaić, Elvira Salopek i Tin Jurković.

Sukladno zakonskim odredbama, konstituirajuću sjednicu prvo je vodila Lidija Jovanović – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora. Potom je vođenje sjednice preuzeo Ivica Janeš s kandidacijske liste koja je na izborima dobila najviše glasova, a zatim i kao novoizabrani predsjednik Općinskog vijeća Općine Ravna Gora.

Svi članovi Vijeća nadaju se uspješnom i konstruktivnom radu u Općinskom vijeću, a za dobrobit svojih mještana koje predstavljaju. 

 

Skip to content