Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor Općinskog načelnika Općine Ravna Gora

Na temelju članka 23. i članka 25. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ravna Gora sastavilo je Zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za izbor Općinskog načelnika Općine Ravna Gora Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor Općinskog načelnika Općine Ravna Gora

1/1
Skip to content