Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članica/članova Općinskog vijeća Općine Ravna Gora

Na temelju članka 23. i članka 24. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ravna Gora sastavilo je Zbirnu listu pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članica/članova Općinskog vijeća Općine Ravna Gora Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članica/članova Općinskog vijeća Općine Ravna Gora

1/1
Skip to content