Zapisnici s Kolegija Općinskog načelnika – 2017. godina

Kolegij Općinskog načelnika neformalno je savjetodavno tijelo koje pomaže općinskom načelniku u donošenju odluka iz njegove nadležnosti. Kolegij raspravlja o prijedlozima akata koji se upućuju predstavničkom tijelu na prihvaćanje, o tekućim pitanjima iz djelokruga općinske uprave, na kolegiju se zauzimaju stajališta o pojedinim pitanjima, usklađuje se djelovanje jedinstvenog upravnog odjela po pojedinim interresorskim predmetima, programima, projektima i slično. U prilogu se nalaze zapisnici s Kolegija Općinskog načelnika Općine Ravna Gora održanih tijekom 2017. godine

1/1
Skip to content