Zapisnici s Kolegija Općinskog načelnika – 2016. godina

Kolegij Općinskog načelnika neformalno je savjetodavno tijelo koje pomaže općinskom načelniku u donošenju odluka iz njegove nadležnosti. Kolegij raspravlja o prijedlozima akata koji se upućuju predstavničkom tijelu na prihvaćanje, o tekućim pitanjima iz djelokruga općinske uprave, na kolegiju se zauzimaju stajališta o pojedinim pitanjima, usklađuje se djelovanje jedinstvenog upravnog odjela po pojedinim interresorskim predmetima, programima, projektima i slično. U prilogu se nalaze zapisnici s Kolegija Općinskog načelnika Općine Ravna Gora održanih tijekom 2016. godine Zapisnik – 160. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 138. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 119. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 122. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 120. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 154. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 153. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 150. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 161. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 163. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 127. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 146. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 143. Kolegij

1/1
Skip to content