Zapisnici s Kolegija Općinskog načelnika – 2015. godina

Kolegij Općinskog načelnika neformalno je savjetodavno tijelo koje pomaže općinskom načelniku u donošenju odluka iz njegove nadležnosti. Kolegij raspravlja o prijedlozima akata koji se upućuju predstavničkom tijelu na prihvaćanje, o tekućim pitanjima iz djelokruga općinske uprave, na kolegiju se zauzimaju stajališta o pojedinim pitanjima, usklađuje se djelovanje jedinstvenog upravnog odjela po pojedinim interresorskim predmetima, programima, projektima i slično. U prilogu se nalaze zapisnici s Kolegija Općinskog načelnika Općine Ravna Gora održanih tijekom 2015. godine Zapisnik – 87. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 110. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 88. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 80. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 92. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 113. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 96. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 111. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 76. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 81. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 116. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 112. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 82. Kolegij

1/1
Skip to content