Zapisnici s Kolegija Općinskog načelnika – 2014. godina

Kolegij Općinskog načelnika neformalno je savjetodavno tijelo koje pomaže općinskom načelniku u donošenju odluka iz njegove nadležnosti. Kolegij raspravlja o prijedlozima akata koji se upućuju predstavničkom tijelu na prihvaćanje, o tekućim pitanjima iz djelokruga općinske uprave, na kolegiju se zauzimaju stajališta o pojedinim pitanjima, usklađuje se djelovanje jedinstvenog upravnog odjela po pojedinim interresorskim predmetima, programima, projektima i slično. U prilogu se nalaze zapisnici s Kolegija Općinskog načelnika Općine Ravna Gora održanih tijekom 2014. godine   Zapisnik – 51. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 63. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 30. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 60. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 32. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 39. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 50. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 42. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 35. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 56. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 55. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 49. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 36.

1/1
Skip to content