Zapisnici s Kolegija Općinskog načelnika – 2013. godina

Kolegij Općinskog načelnika neformalno je savjetodavno tijelo koje pomaže općinskom načelniku u donošenju odluka iz njegove nadležnosti. Kolegij raspravlja o prijedlozima akata koji se upućuju predstavničkom tijelu na prihvaćanje, o tekućim pitanjima iz djelokruga općinske uprave, na kolegiju se zauzimaju stajališta o pojedinim pitanjima, usklađuje se djelovanje jedinstvenog upravnog odjela po pojedinim interresorskim predmetima, programima, projektima i slično. U prilogu se nalaze zapisnici s Kolegija Općinskog načelnika Općine Ravna Gora održanih tijekom 2013. godine Zapisnik – 24. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 9. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 12. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 7. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 18. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 20. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 11. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 2. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 14. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 10. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 21. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 16. Kolegij Općinskog načelnika Zapisnik – 1. Kolegij

1/1
Skip to content