VONČINA Josip

VONČINA, Josip rođen je u Ravnoj Gori 18. rujna 1932. god., a umro je u Zagrebu 18. listopada 2010. godine. Bio je hrvatski jezikoslovac, književni povjesničar, akademik, član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za filološke znanosti. Velik je njegov doprinos u proučavanju povijesti hrvatskoga književnog jezika, osobito stvaranja u svim hrvatskim zemljama od 15. do 19. Stoljeća. Osnovnu školu  i niže razrede gimnazije završio je u Požegi, a Više razrede  gimnazije u Zagrebu gdje je i završio Filozofski fakultet studijske grupe VIII. (Narodni jezik i književnost) i IX. (Ruski jezik i književnost). Od 1956. do 1960. god. bio je korektor i lektor u Školskoj knjizi, a 1960. god. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu postaje asistentom na Katedri za povijest hrvatskog jezika i hrvatsku dijalektologiju. Na istom fakultetu je proveo gotovo čitav radni vijek (1960. do 1999.).  Predavao je povijest hrvatskoga jezika i hrvatsku dijalektologiju. U razdoblju od 1976.

1/1
Skip to content