Upute i obrasci za prijedlog kandidacijskih lista POLITIČKIH STRANAKA

U prilogu se nalaze UPUTE i OBRASCI za prijedlog kandidacijskih lista POLITIČKIH STRANAKA   Upute za popunjavanje obrasca OLS-1 – kandidacijska lista poltičke stranke Obrazac OLS-1 – prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članice/članove vijeća mjesnog odbora Obrazac OLS-3 – očitovanje kandidatkinje/kandidata o prihvaćanju kandidature za člana/članicu vijeća mjesnog odbora

1/1
Skip to content