Upute i obrasci za prijedlog kandidacijskih lista GRUPE BIRAČA

U prilogu se nalaze UPUTE i OBRASCI za pijedlog kandidacijskih lista grupe birača   Obrazac OLS-3 – očitovanje kandidatkinje/kandidata o prihvaćanju kandidature za člana/članicu vijeća mjesnog odbora Obrazac OLS-2 – prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članice/članove vijeća mjesnog odbora Upute za popunjavanje obrasca OLS-2 – kandidacijska lista grupe birača

1/1
Skip to content