Turmin d.o.o. – Financijski izvještaji i planovi

Sukladno odredbi članka 5. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 i 69/22) trgovačka društva u većinskom vlasništvu države, lokalnih i regionalnih jedinica predstavljaju tijela javne vlasti, što znači da su obveznici provedbe navedenog Zakona. Sukladno navedenome, objava godišnjih izvješća predstavlja zakonsku obvezu propisanu člankom 10. stavkom 1. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama. Stoga se u prilogu nalazi Godišnji financijski izvještaj TURMIN-a d.o.o. Ravna Gora za 2023. godinu Potvrda o predaji financijskih izvještaja u Registar godišnjih financijskih izvještaja Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 1.01.2023. do 31.12.2023. Bilanca – stanje na dan 31.12.2023. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2023. godinu – referentna stranica Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2023. godinu (xls) Bilješke uz financijske izvještaje Turmin-a d.o.o. za 2023. godinu Godišnje poslovno izvješće za 2023. godinu 

U prilogu se nalaze Financijski planovi trgovačkog društva Turmin d.o.o. 

Sukladno odredbi članka 5. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 i 69/22) trgovačka društva u većinskom vlasništvu države, lokalnih i regionalnih jedinica predstavljaju tijela javne vlasti, što znači da su obveznici provedbe navedenog Zakona. Sukladno navedenome, objava godišnjih izvješća predstavlja zakonsku obvezu propisanu člankom 10. stavkom 1. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama. Stoga se u prilogu nalazi Godišnji financijski izvještaj TURMIN-a d.o.o. Ravna Gora za 2022. godinu Potvrda o predaji financijskih izvještaja u Registar godišnjih financijskih izvještaja Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 1.01.2022. do 31.12.2022. Bilanca – stanje na dan 31.12.2022. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2022. godinu – referentna stranica Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2022. godinu (xls) BILJEŠKE uz FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE TURMIN-a d.o.o. za 2022. godinu Godišnje poslovno izvješće za 2022. godinu 

Sukladno odredbi članka 5. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15) trgovačka društva u većinskom vlasništvu države, lokalnih i regionalnih jedinica predstavljaju tijela javne vlasti, što znači da su obveznici provedbe navedenog Zakona. Sukladno navedenome, objava godišnjih izvješća predstavlja zakonsku obvezu propisanu člankom 10. stavkom 1. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama. Stoga se u prilogu nalazi Godišnji financijski izvještaj TURMIN-a d.o.o. Ravna Gora za 2021. godinu Bilanca – stanje na dan 31.12.2021. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 1.01.2021. do 31.12.2021. BILJEŠKE uz FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE TURMIN-a d.o.o. za 2021. godinu Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2021. godinu – referentna stranica Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2021. godinu(xls) Godišnje poslovno izvješće za 2021. godinu

Sukladno odredbi članka 5. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15) trgovačka društva u većinskom vlasništvu države, lokalnih i regionalnih jedinica predstavljaju tijela javne vlasti, što znači da su obveznici provedbe navedenog Zakona.  Sukladno navedenome, objava godišnjih izvješća predstavlja zakonsku obvezu propisanu člankom 10. stavkom 1. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama.    Stoga se u prilogu nalazi Godišnji financijski izvještaj TURMIN-a d.o.o. Ravna Gora za 2020. godinu Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2020. godinu – referentna stranica Dodatni podaci za razdoblje od 1.01.2020. do 31.12.2020 Bilanca – stanje na dan 31.12.2020. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 1.01.2020. do 31.12.2020.

Sukladno odredbi članka 5. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15) trgovačka društva u većinskom vlasništvu države, lokalnih i regionalnih jedinica predstavljaju tijela javne vlasti, što znači da su obveznici provedbe navedenog Zakona.  Sukladno navedenome, objava godišnjih izvješća predstavlja zakonsku obvezu propisanu člankom 10. stavkom 1. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama.    Stoga se u prilogu nalazi Godišnji financijski izvještaj TURMIN-a d.o.o. Ravna Gora za 2019. godinu   Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 1.01.2019. do 31.12.2019. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2019. godinu – referentna stranica Dodatni podaci za razdoblje od 1.01.2019. do 31.12.2019. Bilanca – stanje na dan 31.12.2019.

Sukladno odredbi članka 5. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15) trgovačka društva u većinskom vlasništvu države, lokalnih i regionalnih jedinica predstavljaju tijela javne vlasti, što znači da su obveznici provedbe navedenog Zakona.  Sukladno navedenome, objava godišnjih izvješća predstavlja zakonsku obvezu propisanu člankom 10. stavkom 1. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama.    Stoga se u prilogu nalazi Godišnji financijski izvještaj TURMIN-a d.o.o. Ravna Gora za 2018. godinu   Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 1.01.2018. do 31.12.2018. Bilanca – stanje na dan 31.12.2018. Dodatni podaci za razdoblje od 1.01.2018. do 31.12.2018. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2018. godinu – referentna stranica

Sukladno odredbi članka 5. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13. i 85/15.) trgovačka društva u većinskom vlasništvu države, lokalnih i regionalnih jedinica predstavljaju tijela javne vlasti, što znači da su obveznici provedbe navedenog Zakona.  Sukladno navedenome, objava godišnjih izvješća predstavlja zakonsku obvezu propisanu člankom 10. stavkom 1. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama.    Stoga se u prilogu nalazi Godišnji financijski izvještaj TURMIN-a d.o.o. Ravna Gora za 2017. godinu Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016. Dodatni podaci za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017. Bilanca – stanje na dan 31.12.2017. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2017. godinu

Sukladno odredbi članka 5. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13. i 85/15.) trgovačka društva u većinskom vlasništvu države, lokalnih i regionalnih jedinica predstavljaju tijela javne vlasti, što znači da su obveznici provedbe navedenog Zakona.  Sukladno navedenome, objava godišnjih izvješća predstavlja zakonsku obvezu propisanu člankom 10. stavkom 1. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama.  Stoga se u prilogu nalazi Godišnji financijski izvještaji TURMIN-a d.o.o. Ravna Gora za 2016. godinu Dodatni podaci za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016. Bilanca – stanje na dan 31.12.2016. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2016. godinu Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Sukladno odredbi članka 5. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13., 85/15.) trgovačka društva u većinskom vlasništvu države, lokalnih i regionalnih jedinica predstavljaju tijela javne vlasti, što znači da su obveznici provedbe navedenog Zakona. Sukladno navedenome, objava godišnjih izvješća predstavlja zakonsku obvezu propisanu člankom 10. stavkom 1. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama. U prilogu se nalazi Godišnji financijski izvještaj TURMIN-a d.o.o.  za 2015. godinu Turmin d.o.o. Ravna Gora – GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. GODINU

10/12
Skip to content