Stipendiranje učenika srednjih škola i studenata

Na temelju članka 35. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. srpnja 2015. godine, donijelo je O D L U K U o stipendiranju učenika i studenata sportaša koja se nalazi u prilogu Odluka o stipendiranju učenika i studenata sportaša

Na temelju članka 35. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. srpnja 2015. godine, donijelo je O D L U K U o stipendiranju učenika i studenata koja se nalazi u prilogu   Odluka o stipendiranju učenika i studenata

Na temelju članka 35. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. srpnja 2015. godine, donijelo je O D L U K U o stipendiranju učenika i studenata prema socijalnim kriterijima koja se nalazi u prilogu ODLUKA o stipendiranju učenika i studenata prema socijalnim kriterijima

3/3
Skip to content