9. sjednica Općinskog vijeća

Deveta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u četvrtak, 10. srpnja 2014. godine, s početkom u 19,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora. Dnevni red sjednice: 1.    Izvješće o radu Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu za 2013. godinu; 2.  Prijedlog za davanje Suglasnosti Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije za donošenje Odluke o izmjeni Sporazuma o osnivanju ustanove; 3.    Godišnje financijsko Izvješće Turističke zajednice Općine Ravna Gora za 2013. godinu; 4.    Prijedlog Odluke o Prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2014. godinu; 5.   Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu; 6.    Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu; 7.    Prijedlog Prve izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu; 8.    Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu; 9.    Prijedlog Odluke o

1/1
Skip to content