7. sjednica Općinskog vijeća

Sedma sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u srijedu, 12. ožujka 2014. godine, s početkom u 18,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora. Dnevni red sjednice: 1.    Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine; 2.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu; 3.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu; 4.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa  utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu; 5.    Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone «Suhi vrh» (VN1); 6.    Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama; 7.    Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama te utvrđivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Ravna Gora; 8.    Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na

1/1
Skip to content