5. sjednica Općinskog vijeća

Peta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u petak, 6. prosinca 2013. godine, s početkom u 18,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora. Dnevni red sjednice: 1.    Godišnji Plan i program rada Podružnice predškolskog odgoja i naobrazbe u predškolskoj 2013./2014. godini; 2.    Godišnje Izvješće o radu Podružnice predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića Ravna Gora za školsku 2012./2013. godinu; 3.    Prijedlog Proračuna Općine Ravna Gora za 2014. godinu; 4.    Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2014. godinu; 5.    Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu; 6.    Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu; 7.    Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu; 8.    Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu; 9.    Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ravna Gora za 2013. godinu; 10.    Smjernice za organizaciju

1/1
Skip to content