4. sjednica Općinskog vijeća

Četvrta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u srijedu, 2. listopada 2013. godine, s početkom u 19,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora. Dnevni red sjednice: 1.    Godišnje izvješće  o poslovanju «Turmina» d. o. o. Ravna Gora za 2012. godinu; 2.    Prijedlog Odluke o Prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2013. godinu; 3.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2013. godinu; 4.    Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu; 5.    Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu; 6.    Prijedlog Prve izmjene Programa javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2013. godinu; 7.    Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja općine Ravna Gora za 2013. godinu; 8.    Prijedlog Odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora; 9.    Prijedlog

1/1
Skip to content