22. sjednica Općinskog vijeća

Dvadesetdruga sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u četvrtak, 17. ožujka 2016. godine, s početkom u 18,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora. Dnevni red sjednice: 1.    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ravna Gora za 2015. godinu; 2.    Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2015. godine; 3.   Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu; 4.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu; 5.   Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu; 6.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2016. godinu; 7.     Mjesečna izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe:     a)    za razdoblje od 1.01.-31.01.2016,     b)    za razdoblje od 1.02.-29.02.2016; 8.    Izvješće o radu Općinskog načelnika za period od 1.

1/1
Skip to content