20. sjednica Općinskog vijeća

Dvadeseta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u četvrtak, 26. studenog 2015. godine, s početkom u 18,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora. Dnevni red sjednice: 1. Godišnje izvješće o radu Podružnice predškolskog odgoja i obrazovanja pri Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića Ravna Gora za pedagošku 2014./2015. godinu 2. Godišnji plan i program rada Podružnice predškolskog odgoja i obrazovanja pri Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića Ravna Gora za pedagošku 2015./2016. godinu 3. Prijedlog Proračuna Općine Ravna Gora za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2016. godinu 5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 6. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 7. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. Godinu 8. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti koja će se obavljati putem

1/1
Skip to content