18. sjednica Općinskog vijeća

Osamnaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u srijedu, 22. srpnja 2015. godine, s početkom u 19,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora. Dnevni red sjednice: 1. Izvješće Mandatnog odbora i verifikacija mandata člana Općinskog vijeća, Svečana prisega člana Općinskog vijeća; 2. Izvješće Općinskog načelnika za period od 1. siječnja 2015. godine do 30. lipnja 2015. godine; 3. Prijedlog Odluke o Prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2015. godinu; 4. Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu; 5. Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu; 6. Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu; 7. Prijedlog Prve izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. godinu; 8. Prijedlog Prve izmjene Programa javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2015. godinu;

1/1
Skip to content