Sjednica Općinskog vijeća

Dvadesetprva sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u srijedu, 23. prosinca 2015. godine, s početkom u 18,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora. Dnevni red sjednice: 1.    Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2015. godinu; 2.    Prijedlog Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu; 3.    Prijedlog Druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu; 4.    Prijedlog Druge izmjene Programa  utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu; 5.    Prijedlog Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2015. godinu; 6.    Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2015. godinu; 7.    Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu; 8.    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu; 9.    Prijedlog Programa javnih potreba

Deseta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u četvrtak, 11. rujna 2014. godine, s početkom u 19,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora. Dnevni red sjednice: 1.    Polugodišnji obračun Proračuna Općine Ravna Gora za 2014. godinu; 2.    Prijedlog Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Općine Ravna Gora; 3.  Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu.

Sedma sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u srijedu, 12. ožujka 2014. godine, s početkom u 18,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora. Dnevni red sjednice: 1.    Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine; 2.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu; 3.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu; 4.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa  utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu; 5.    Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone «Suhi vrh» (VN1); 6.    Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama; 7.    Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama te utvrđivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Ravna Gora; 8.    Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na

Dvadeseta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u četvrtak, 26. studenog 2015. godine, s početkom u 18,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora. Dnevni red sjednice: 1. Godišnje izvješće o radu Podružnice predškolskog odgoja i obrazovanja pri Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića Ravna Gora za pedagošku 2014./2015. godinu 2. Godišnji plan i program rada Podružnice predškolskog odgoja i obrazovanja pri Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića Ravna Gora za pedagošku 2015./2016. godinu 3. Prijedlog Proračuna Općine Ravna Gora za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2016. godinu 5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 6. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 7. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. Godinu 8. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti koja će se obavljati putem

Osamnaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u srijedu, 22. srpnja 2015. godine, s početkom u 19,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora. Dnevni red sjednice: 1. Izvješće Mandatnog odbora i verifikacija mandata člana Općinskog vijeća, Svečana prisega člana Općinskog vijeća; 2. Izvješće Općinskog načelnika za period od 1. siječnja 2015. godine do 30. lipnja 2015. godine; 3. Prijedlog Odluke o Prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2015. godinu; 4. Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu; 5. Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu; 6. Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu; 7. Prijedlog Prve izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. godinu; 8. Prijedlog Prve izmjene Programa javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2015. godinu;

Dvadesettreća sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u četvrtak, 12. svibnja 2016. godine, s početkom u 18,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora. Dnevni red sjednice: 1.    Informacija o Poslovnom planu Dječjeg vrtića Ravna Gora; 2.    Izvješće o radu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj za 2015. godinu; 3.    Godišnje izvješće o poslovanju Turmina d.o.o. za 2015. godinu; 4.    Godišnje financijsko izvješće Turističke zajednice Općine Ravna Gora za 2015. godinu; 5.    Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Ravna Gora putem ugovora; 6.    Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora; 7.    a) Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za razdoblje od 1.03. – 31.03. 2016. godine,        b) Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za razdoblje od 1.04. – 30.04. 2016. godine; 8.    Prijedlog Odluke o uvjetima,

Deveta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u četvrtak, 10. srpnja 2014. godine, s početkom u 19,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora. Dnevni red sjednice: 1.    Izvješće o radu Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu za 2013. godinu; 2.  Prijedlog za davanje Suglasnosti Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije za donošenje Odluke o izmjeni Sporazuma o osnivanju ustanove; 3.    Godišnje financijsko Izvješće Turističke zajednice Općine Ravna Gora za 2013. godinu; 4.    Prijedlog Odluke o Prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2014. godinu; 5.   Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu; 6.    Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu; 7.    Prijedlog Prve izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu; 8.    Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu; 9.    Prijedlog Odluke o

Druga sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u četvrtak, 11. srpnja 2013. godine, s početkom u 19,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora. Dnevni red sjednice: 1.    Izvješće Mandatnog odbora i verifikacija mandata člana Općinskog vijeća, Svečana prisega člana Općinskog vijeća; 2.    Izvješće o radu Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu za 2012. godinu; 3.    Prijedlog II. Izmjene i dopune Statuta Općine Ravna Gora; 4.   Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju građevinskog zemljišta po natječaju od 5. lipnja 2013. godine; 5.    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za socijalna pitanja; 6.    Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za statutarno-pravna pitanja; 7.    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Ravna Gora; 8.    Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova; 9.    Mišljenje o II. Nacrtu konačnog prijedloga Prostornog plana Primorsko-goranske županije.  

Dvanaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u petak, 17. listopada 2014. godine, s početkom u 18,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora. Dnevni red sjednice: 1.    Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju stana u vlasništvu Općine Ravna Gora; 2.    Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za zamjenu nekretnina.  

Šesnaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u četvrtak, 23. travnja 2015. godine, s početkom u 19,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora. Dnevni red sjednice:  1.    Izvješće o radu Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu za 2014. godinu; 2.    Godišnje izvješće o poslovanju TURMIN-a za 2014. godinu; 3.    Godišnje financijsko izvješće Turističke zajednice Općine Ravna Gora za 2014. godinu; 4.    Prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora «Turmin»-a d. o. o. Ravna Gora; 5.    Prijedlog kandidata za izbor direktora «Turmina»-a d. o. o. Ravna Gora; 6.    Prijedlog Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

10/23
Skip to content