Sjednica Općinskog vijeća

Dvadesettreća sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u četvrtak, 12. svibnja 2016. godine, s početkom u 18,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora. Dnevni red sjednice: 1.    Informacija o Poslovnom planu Dječjeg vrtića Ravna Gora; 2.    Izvješće o radu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj za 2015. godinu; 3.    Godišnje izvješće o poslovanju Turmina d.o.o. za 2015. godinu; 4.    Godišnje financijsko izvješće Turističke zajednice Općine Ravna Gora za 2015. godinu; 5.    Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Ravna Gora putem ugovora; 6.    Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora; 7.    a) Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za razdoblje od 1.03. – 31.03. 2016. godine,        b) Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za razdoblje od 1.04. – 30.04. 2016. godine; 8.    Prijedlog Odluke o uvjetima,

Deveta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u četvrtak, 10. srpnja 2014. godine, s početkom u 19,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora. Dnevni red sjednice: 1.    Izvješće o radu Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu za 2013. godinu; 2.  Prijedlog za davanje Suglasnosti Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije za donošenje Odluke o izmjeni Sporazuma o osnivanju ustanove; 3.    Godišnje financijsko Izvješće Turističke zajednice Općine Ravna Gora za 2013. godinu; 4.    Prijedlog Odluke o Prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2014. godinu; 5.   Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu; 6.    Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu; 7.    Prijedlog Prve izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu; 8.    Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu; 9.    Prijedlog Odluke o

Druga sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u četvrtak, 11. srpnja 2013. godine, s početkom u 19,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora. Dnevni red sjednice: 1.    Izvješće Mandatnog odbora i verifikacija mandata člana Općinskog vijeća, Svečana prisega člana Općinskog vijeća; 2.    Izvješće o radu Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu za 2012. godinu; 3.    Prijedlog II. Izmjene i dopune Statuta Općine Ravna Gora; 4.   Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju građevinskog zemljišta po natječaju od 5. lipnja 2013. godine; 5.    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za socijalna pitanja; 6.    Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za statutarno-pravna pitanja; 7.    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Ravna Gora; 8.    Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova; 9.    Mišljenje o II. Nacrtu konačnog prijedloga Prostornog plana Primorsko-goranske županije.  

Dvanaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u petak, 17. listopada 2014. godine, s početkom u 18,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora. Dnevni red sjednice: 1.    Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju stana u vlasništvu Općine Ravna Gora; 2.    Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za zamjenu nekretnina.  

Šesnaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u četvrtak, 23. travnja 2015. godine, s početkom u 19,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora. Dnevni red sjednice:  1.    Izvješće o radu Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu za 2014. godinu; 2.    Godišnje izvješće o poslovanju TURMIN-a za 2014. godinu; 3.    Godišnje financijsko izvješće Turističke zajednice Općine Ravna Gora za 2014. godinu; 4.    Prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora «Turmin»-a d. o. o. Ravna Gora; 5.    Prijedlog kandidata za izbor direktora «Turmina»-a d. o. o. Ravna Gora; 6.    Prijedlog Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Devetnaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u četvrtak, 10. rujna 2015. godine, s početkom u 19,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora. Dnevni red sjednice: 1.    Polugodišnji obračun Proračuna Općine Ravna Gora za 2015. godinu; 2.    Prijedlog Odluke o izdavanju službenog glasila Općine Ravna Gora; 3.    Prijedlog Treće izmjene i dopune Statuta Općine Ravna Gora; 4.    Prijedlog Odluke o Prvoj izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ravna Gora; 5.    Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Ravna Gora; 6.    Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Ravna Gora; 7.    Prijedlog Odluke o Prvoj izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika; 8.    Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Ravna Gora

Peta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u petak, 6. prosinca 2013. godine, s početkom u 18,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora. Dnevni red sjednice: 1.    Godišnji Plan i program rada Podružnice predškolskog odgoja i naobrazbe u predškolskoj 2013./2014. godini; 2.    Godišnje Izvješće o radu Podružnice predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića Ravna Gora za školsku 2012./2013. godinu; 3.    Prijedlog Proračuna Općine Ravna Gora za 2014. godinu; 4.    Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2014. godinu; 5.    Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu; 6.    Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu; 7.    Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu; 8.    Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu; 9.    Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ravna Gora za 2013. godinu; 10.    Smjernice za organizaciju

Šesta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u četvrtak, 19. prosinca 2013. godine, s početkom u 18,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora. Dnevni red sjednice: 1.    Prijedlog Odluke o drugoj Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2013. godinu; 2.    Prijedlog Druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu; 3.    Prijedlog Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu; 4.    Prijedlog Prve izmjene i dopune utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu; 5.    Prijedlog Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2013. godinu; 6.    Prijedlog Programa javnih potreba u vatrozaštiti za 2014. godinu; 7.    Prijedlog Programa javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2014. godinu; 8.    Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu za 2014. godinu; 9.    Prijedlog Programa javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske

Dvadesetdruga sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u četvrtak, 17. ožujka 2016. godine, s početkom u 18,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora. Dnevni red sjednice: 1.    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ravna Gora za 2015. godinu; 2.    Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2015. godine; 3.   Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu; 4.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu; 5.   Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu; 6.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2016. godinu; 7.     Mjesečna izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe:     a)    za razdoblje od 1.01.-31.01.2016,     b)    za razdoblje od 1.02.-29.02.2016; 8.    Izvješće o radu Općinskog načelnika za period od 1.

Trinaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u petak, 28. studenog 2014. godine, s početkom u 18,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora. Dnevni red sjednice: 1.    Godišnje izvješće o radu Podružnice predškolskog odgoja i obrazovanja pri OŠ. Dr. B. Markovića Ravna Gora za školsku 2013/2014. godinu; 2.    Godišnji plan i program rada Podružnice predškolskog odgoja i naobrazbe u pedagoškoj 2014/2015. godini; 3.    Izvješće o realizaciji radionica u sklopu projekta Društva Naša djeca «Ravnogorska knjižnica – intelektualno, kulturno i informacijsko središte mjesta – radionice» za period od 12. mjeseca 2013. do lipnja 2014. godine; 4.    Prijedlog Proračuna Općine Ravna Gora za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu; 5.    Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2015. godinu; 6.    Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu; 7.    Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu;

10/23
Skip to content