Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma objavljuju se sukladno članku 21. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11,83/13, 143/13 i 13/14) Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 31. 8. 2015. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 15. 4. 2013. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 31.1.2016. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 30.6.2016. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 30. 9. 2013. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 28. 2. 2015. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 30. 4. 2012. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 31. 8. 2014. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 28. 2. 2014. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 30.11.2017.

1/1
Skip to content