Registar sklopljenih ugovora na dan 30.11.2013.

Akcijskim planom uz Strategiju suzbijanja korupcije iz 2012. godine predviđena je mjera „Stvaranje preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje su tijela javne vlasi sklopila s fizičkim ili pravnim osobama“ (mjera br. 69), kao oblik jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela javne vlasti te, s tim u vezi, jačanja povjerenja građana u iste. Slijedom navedenog, u prilogu se nalazi tablica sa svim vrstama ugovora  i dodacima ugovora koje je Općina Ravna Gora sklopila u razdoblju od 1. siječnja do 30. studenog 2013. godine.

1/1
Skip to content