Plan gospodarenja otpadom Općine Ravna Gora za razdoblje 2018. – 2023. godine

Sukladno obavezi prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 94/13 i 73/17), a temeljem Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. (“Narodne novine”, broj 3/17), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora na svojoj 8. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2018. godine, donijelo je PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE RAVNA GORA za razdoblje 2018. – 2023. godine koji se nalazi u prilogu PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE RAVNA GORA za razdoblje 2018. – 2023. godine

1/1
Skip to content