Opći podaci

Adresa: Ivana Gorana Kovačića 177,  51314 Ravna Gora Općinski načelnik: Anđelko Florijan Zamjenik Općinskog načelnika: Franjo Ružić OIB: 97383672316 Matični broj: 2700913 Žiro-račun (IBAN): HR64 2340009 1836900008 Tel: 051/829-450 Fax: 051/829-460 E-mail: info@ravnagora.hr

1/1
Skip to content