OBJAVA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH i ZBIRNIH KANDIDACIJSKIH LISTA

Na osnovi članka 26. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (“Novine novine” broj 144/12) i članka 22. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora općine Ravna Gora (“Službene novine” PGŽ, broj 7/02.) Općinsko Izborno povjerenstvo Općine Ravna Gora utvrđuje pravovaljanim te objavljuje KANDIDACIJSKE i ZBIRNE KANDIDACIJSKE LISTE za izbor članova vijeća mjesnog odbora KUPJAK, STARA SUŠICA i STARI LAZ.  

1/1
Skip to content