O Ravnoj Gori

Geografski položaj Ravna Gora  smještena je u samom srcu Gorskog kotara, svega 45 kilometara od mora, na polovini puta od Rijeke do Karlovca s čvorištem na autocesti Rijeka – Zagreb. Detaljniji prikaz položaja pogledajte na web–gis pregledniku Informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije Teritorij Klima Osnovna klimatska značajka Gorskog kotara u cjelini je da predjeli iznad 1200 metara nadmorske visine pripadaju zoni subarktičke, snježno šumske klime, dok niža goranska područja spadaju u zonu toplo-umjerene kišne klime. Od naročitog je značaja utjecaj vjetrova, osobito juga i bure koji znaju, posebice u višim predjelima, poprimati žestoke razmjere. Kratka i svježa ljeta, duge i oštre zime s mnogo snijega karakteristike su oštre gorsko-planinske klime. Ovaj se dio Hrvatske posebno ističe velikim količinama padalina. To je posljedica blizine Jadranskog mora i utjecaja visokog reljefa. Prosječna temperatura Stanovništvo (prema spolu) po naseljima, Popis 2011. Naselja Općina Ravna Gora Kupjak Leskova Draga Ravna Gora Stara Sušica

1/1
Skip to content