NATJEČAJ za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2015./2016.

Općina Ravna Gora raspisala je Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2015./2016. prema kriterijima postignutih sportskih rezultata. Temeljem ovog Natječaja dodijelit će se ukupno 2 stipendije: 1 učenička i 1 studentska. Iznos stipendije utvrđuje se za učenike u visini od 400,00 kuna, a za studente u visini od 600,00 kuna mjesečno. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je do 30. listopada 2015. godine. U prilogu se nalazi tekst Natječaja i Obrazac prijave OBRAZAC PRIJAVE za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2015./2016. godini prema kriterijima postignutih sportskih rezultata N A T J E Č A J za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2015./2016. prema kriterijima postignutih sportskih rezultata

Općina Ravna Gora raspisala je Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2015./2016. prema socijalnim kriterijima. Temeljem ovog Natječaja dodijelit će se ukupno 10 stipendija: 5 učeničkih i 5 studentskih. Iznos stipendije utvrđuje se za učenike u visini od 400,00 kuna, a za studente u visini od 600,00 kuna mjesečno. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je do 30. listopada 2015. godine. U prilogu se nalazi tekst Natječaja i Obrazac prijave OBRAZAC PRIJAVE za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2015./2016. godini prema socijalnim kriterijima N A T J E Č A J za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2015./2016. prema socijalnim kriterijima

Općina Ravna Gora raspisala je Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2015./2016. temeljem kriterija školskog/akademskog uspjeha. Temeljem ovog Natječaja dodijelit će se ukupno 10 stipendija: 5 učeničkih i 5 studentskih. Iznos stipendije utvrđuje se za učenike u visini od 400,00 kuna, a za studente u visini od 600,00 kuna mjesečno. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je do 30. listopada 2015. godine. U prilogu se nalazi tekst Natječaja i Obrazac prijave   OBRAZAC PRIJAVE za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2015./2016. godini temeljem kriterija školskog/akademskog uspjeha N A T J E Č A J za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2015./2016. temeljem kriterija školskog/akademskog uspjeha

3/3
Skip to content