Natječaj za prijem u službu

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08 i 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za opće poslove na radno mjesto stručni suradnik za razvojne projekte i društvene djelatnosti, II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijskog ranga – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme   Obavijesti i upute u svezi Javnog natječaja za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za opće poslove Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za opće poslove

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je LISTU KANDIDATA prijavljenih za radno mjesto stručni suradnik za razvojne projekte i društvene djelatnosti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Povjerenstvo za provedbu natječaja upućuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje).   LISTA kandidata i POZIV na testiranje

2/2
Skip to content