NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Općina Ravna Gora raspisuje N A T J E Č A J  br. 1-2015 za davanje u zakup poslovnog prostora Predmet natječaja su sljedeći poslovni prostori: –    Zgrada Općine, I. G. Kovačića 177, Ravna Gora – prostor prizemno desno i podrumske prostorije (namjena: pružanje poštanskih usluga) –    Nova upravna zgrada, I. G. Kovačića 178, Ravna Gora – prostor br. 44 (namjena: uredski prostor) Poslovni prostori daju se u zakup na vrijeme od 5 godina, a početak zakupa moguć je od 1. ožujka 2015. godine. Poslovni prostori mogu se razgledati radnim danom (za vrijeme trajanja natječaja) u vremenu od 11,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu Odsjeku za komunalni sustav Općine Ravna Gora, tel. 051/829-455 i 051/829-456. Pisane ponude, sa svim prilozima, u zatvorenoj omotnici predaju se u pisarnicu Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177,  zaključno do 16. veljače 2015. godine do 14,00 sati. Ponuda za natječaj podnosi se

1/1
Skip to content