Natječaj br. 3-2015 za davanje u zakup poslovnog prostora

Općina Ravna Gora objavila je Natječaj br. 3-2015 za davanje u zakup poslovnog prostora u novoj upravnoj zgradi, I. G. Kovačića 178, Ravna Gora i to za: –    prostor br. 14 (rad političkih stranaka) –    prostor br. 44 (uredski prostor). Oba prostora daju se u zakup na razdoblje od 1.12.2015. do 30.09.2019. godine. Poslovni prostori mogu se razgledati radnim danom za vrijeme trajanja natječaja u vremenu od 11,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu Odsjeku za komunalni sustav na tel. 051/829-455 i 051/829-456. Pisane ponude sa svim prilozima u zatvorenoj omotnici treba predati u pisarnici Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177,  s naznakom: „ZA NATJEČAJ – POSLOVNI PROSTOR br. 3-2015“ zaključno do 19. studenog 2015. godine do 14,00 sati. Ponuda za natječaj podnosi se na obrascima koje zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati

1/1
Skip to content