Mladen Krivac

U prilogu se nalaze Godišnji financijski izvještaji za 2013. godinu g. Mladena Krivca – člana Općinskog vijeća Općine Ravna Gora izabranog s liste grupe birača (mandatno razdoblje 2009. do 2013.) Godišnji financijski izvještaji za 2013. godinu – Mladen Krivac

1/1
Skip to content