JAVNI POZIV za prijam polaznika/polaznica na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora za 2015. godinu (klasa: 132-02/15-01/1, urbroj: 2112/07-03-15-2 od 14. kolovoza 2015. godine), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora, objavljuje J A V N I   P O Z I V za prijam polaznika/polaznica na stručno osposobljavanje  za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora u 2015. godini U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ primaju se polaznici za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2015. godini, na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (osam sati dnevno), i to: 1.    Odsjek za proračun i financije – 4 polaznika –    jedan polaznik/polaznica,

1/1
Skip to content