JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2015. godinu

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada Općine Ravna Gora objavio je JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2015. godinu Kao javna priznanja i nagrade ustanovljeni su: – Nagrada Općine Ravna Gora za životno djelo – Godišnja nagrada Općine Ravna Gora. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Ravna Gora mogu podnijeti domaće fizičke i pravne osobe, udruge, Općinski načelnik te radna tijela Općinskog vijeća. Javna priznanja dodjeljuju se radi odavanja javnog priznanja za iznimna postignuća, uspjehe i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Ravna Gora, a naročito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, odgoja i obrazovanja, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, zaštite okoliša, turizma i drugih javnih djelatnosti od značaja za Općinu Ravna Gora. Uz  javno priznanje dodjeljuje se i novčana nagrada utvrđena proračunom Općine Ravna Gora, a javna priznanja dodjeljuju

1/1
Skip to content