Javni natječaji i pozivi

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada Općine Ravna Gora objavio je JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2018. godinu

Općina Ravna Gora raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora. Predmet natječaja su poslovni prostori u: Poslovnoj zgradi, I. G. Kovačića 178, Ravna Gora (poslovni prostor br. 23, 24, 37 i 38), Poslovnoj zgradi, I. G. Kovačića 176 a, Ravna Gora (poslovni prostor, prizemno lijevo, ured br. 1) te Društvenom domu, Stari Laz 80 A, Stari Laz (poslovni prostor prizemno lijevo i poslovni prostor prizemno desno).

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora, Odsjek za opće poslove, na radno mjesto referent za opće poslove (1 izvršitelj/ica), utvrdilo je LISTU KANDIDATA prijavljenih za navedeno radno mjesto, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Povjerenstvo upućuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje), a više informacija dostupno je u prilogu ove obavijesti.

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11 i 4/18 – dalje u tekstu: Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora, Odsjek za opće poslove, na radno mjesto referent za opće poslove

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora objavljuje J A V N I   N A T J E Č A J ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA U KULTURI  I SPORTU, KAO I PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA GRAĐANA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE RAVNA GORA ZA 2018. GODINU   Predmet Javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba u području kulture i sporta, kao i programa i projekata udruga građana koje djeluju na području Općine Ravna Gora, a koji će se financirati iz Proračuna Općine Ravna Gora u 2018. godini. Putem Javnog natječaja podupirat će se aktivnosti vezane uz kulturu i umjetnost, sport, unapređenje zdravlja, socijalnu djelatnost, očuvanje digniteta branitelja i stradalnika rata, zaštitu prirode i okoliša, odgoj i obrazovanje, aktivnosti vezane za djecu i mlade, unaprjeđenje turističke ponude te aktivnosti usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja općenito, odnosno aktivnosti

Općina Ravna Gora objavljuje JAVNI POZIV za prodaju drvne mase na panju

Općinski načelnik Općine Ravna Gora raspisao je Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2017./2018. prema kriterijima postignutih sportskih rezultata.

Općinski načelnik Općine Ravna Gora raspisao je Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2017./2018. prema socijalnim kriterijima.

Općinski načelnik Općine Ravna Gora raspisao je Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2017./2018. temeljem kriterija školskog/akademskog uspjeha.

Općina Ravna Gora raspisuje NATJEČAJ br. 3-2017 za davanje u zakup poslovnog prostora (u poslovnim zgradama I.G.Kovačića 178 i I.G.Kovačića 176a u Ravnoj Gori)

90/98
Skip to content