Javni natječaji i pozivi

Poništava se Javni poziv za prijam polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora, na radno mjesto referent za opće poslove, objavljen 14. ožujka 2019. godine na službenoj mrežnoj stranici Općine Ravna Gora te službenim mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine”, broj 125/11, 64/15 i 112/18) te članka 2. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (“Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 3/2016) Općina Ravna Gora raspisala je Natječaj br. 1-2019 za davanje u zakup poslovnog prostora

Općina Ravna Gora objavila je 15. ožujka 2019. godine Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga te javnih potreba u kulturi i sportu za 2019. godinu.

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa i projekata udruga za zadovoljenje javnih potreba u području kulture i sporta, kao i društvenih potreba (interesa za opće dobro), a koji će se financirati sredstvima Proračuna Općine Ravna Gora u 2019. godini.

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ Općina Ravna Gora iskazuje interes i potrebu za prijmom polaznika/polaznice u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (osam sati dnevno), za poslove referenta za opće poslove u Odsjeku za opće poslove

Na zahtjev Općine Ravna Gora, izvršit će se utvrđivanje granica nerazvrstane ceste (evidentirane u registru nerazvrstanih cesta Općine Ravna Gora pod oznakom GG18-Šahovska-odvojak) u svrhu izrade geodetskog elaborata evidentiranja nerazvrstanih cesta na k.č.br. 1772/2 i 1775 u k.o. Ravna Gora

Općina Ravna Gora objavila je  N A T J E Č A J za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2018./2019. temeljem kriterija školskog/akademskog uspjeha   Za školsku/akademsku godinu 2018./2019., temeljem kriterija školskog/akademskog uspjeha, dodijelit će se ukupno 10 stipendija: 5 učeničkih i 5 studentskih. Iznos stipendije utvrđuje se za učenike u visini od 400,00 kuna, a za studente u visini od 600,00 kuna mjesečno.  Stipendije se dodjeljuju na početku školske/akademske godine 2018./2019. za razdoblje deset mjeseci. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je do 31. listopada 2018. godine. Više informacija dostupno je u samom tekstu Natječaja koji se nalazi u prilogu, kao i obrazac prijave (s izjavom vezanom uz istinitost podataka i suglasnosti/privoli vezanoj uz osobne podatke) N A T J E Č A J za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2018./2019. temeljem kriterija školskog/akademskog uspjeha OBRAZAC PRIJAVE s izjavom i suglasnosti (stipendije na temelju kriterija školskog/akademskog uspjeha)

Općina Ravna Gora objavila je  N A T J E Č A J za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2018./2019. prema socijalnim kriterijima   Za školsku/akademsku godinu 2018./2019., temeljem socijalnog kriterija, dodijelit će se ukupno 10 stipendija: 5 učeničkih i 5 studentskih. Iznos stipendije utvrđuje se za učenike u visini od 400,00 kuna, a za studente u visini od 600,00 kuna mjesečno.  Stipendije se dodjeljuju na početku školske/akademske godine 2018./2019. za razdoblje deset mjeseci. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je do 31. listopada 2018. godine. Više informacija dostupno je u samom tekstu Natječaja koji se nalazi u prilogu, kao i obrazac prijave (s izjavom vezanom uz istinitost podataka i suglasnosti/privoli vezanoj uz osobne podatke) OBRAZAC PRIJAVE s izjavom i suglasnosti (stipendije na temelju socijalnog kriterija) N A T J E Č A J za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2018./2019. prema socijalnim kriterijima

Općina Ravna Gora objavila je  N A T J E Č A J za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2018./2019. prema kriterijima postignutih sportskih rezultata Za školsku/akademsku godinu 2018./2019., prema kriterijima postignutih sportskih rezultata, dodijelit će se ukupno 2 stipendije: 1 učenička i 1 studentska. Iznos stipendije utvrđuje se za učenike u visini od 400,00 kuna, a za studente u visini od 600,00 kuna mjesečno.  Stipendije se dodjeljuju na početku školske/akademske godine 2018./2019. za razdoblje deset mjeseci. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je do 31. listopada 2018. godine. Više informacija dostupno je u samom tekstu Natječaja koji se nalazi u prilogu, kao i obrazac prijave (s izjavom vezanom uz istinitost podataka i suglasnosti/privoli vezanoj uz osobne podatke) OBRAZAC PRIJAVE s izjavom i suglasnosti (stipendije na temelju postignutih sportskih rezultata) N A T J E Č A J za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2018./2019. prema kriterijima postignutih sportskih rezultata

Općina Ravna Gora objavila je JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na radno mjesto: voditelj/ica projekta „Bolja budućnost – moja budućnost!“ u okviru Programa zapošljavanja žena „Zaželi“, na određeno vrijeme od 30 mjeseci s nepunim radnim vremenom od 15 sati tjedno

Općina Ravna Gora objavila je JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na radno mjesto: administrativni/a koordinator/ica projekta „Bolja budućnost – moja budućnost!“ u okviru Programa zapošljavanja žena „Zaželi“ na određeno vrijeme od 30 mjeseci s nepunim radnim vremenom od 10 sati tjedno

80/99
Skip to content