Javni natječaji i pozivi

Općina Ravna Gora raspisuje Natječaj br. 1-2022 za davanje u zakup poslovnih prostora i to u objektu Doma kulture Ravna Gora te poslovnih zgrada na adresi Ivana Gorana Kovačića 176a i 178 u Ravnoj Gori

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada Općine Ravna Gora objavljuje JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2022. godinu, i to Nagrade Općine Ravna Gora za životno djelo i Godišnje nagrade Općine Ravna Gora za 2022. godinu. Prijedlog za dodjelu navedenih javnih priznanja Općine Ravna Gora mogu podnijeti fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske, kao i Općinski načelnik te radna tijela Općinskog vijeća, izuzev Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada. Javna priznanja dodjeljuju se radi odavanja javnog priznanja za iznimna postignuća, uspjehe i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Ravna Gora, a naročito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, odgoja i obrazovanja, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, zaštite okoliša, turizma i drugih javnih djelatnosti od značaja za Općinu Ravna Gora. Uz Nagradu Općine Ravna Gora za životno

Općina Ravna Gora objavila je Javni poziv za najljepše uređenu okućnicu, pročelje kuće i balkon na području Općine Ravna Gora u 2022. godini. Za svaku kategoriju dodjeljuje se jedna nagrada, odnosno poklon bon u iznosu od 300,00 kn.

Općina Ravna Gora objavila je JAVNI POZIV za iskaz interesa za prodaju zemljišta na području Općine Ravna Gora za potrebe izgradnje sanjkališta.

Općina Ravna Gora objavila je Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravna Gora, a predmet prodaje su nekretnine – građevinska i poljoprivredna zemljišta u vlasništvu Općine

Općina Ravna Gora započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste naziva GG67 Leskova Draga – Šije, u k.o. Kupjak

Turmin d.o.o. za komunalne i poslovne djelatnosti iz Ravne Gore raspisuje natječaj za radno mjesto pomoćnog radnika, na nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), na određeno.

Općina Ravna Gora objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravna Gora.
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske.
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave obavijesti o raspisivanju javnog natječaja u Novom listu, zaključno do 22. ožujka 2022. godine.

Turističko vijeće Turističke zajednice Gorskog kotara raspisalo je Javni natječaj za izbor direktora Turističke zajednice Gorskog kotara (1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme) na mandatno razdoblje od četiri godine.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog natječaja, odnosno do 22. ožujka 2022. godine.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora, Odsjek za opće poslove, na radno mjesto Referent za opće poslove, utvrdilo je LISTU KANDIDATA prijavljenih za navedeno radno mjesto koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te upućuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje).

30/99
Skip to content