Javni poziv

Poništava se Javni poziv za prijam polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora, na radno mjesto referent za opće poslove, objavljen 14. ožujka 2019. godine na službenoj mrežnoj stranici Općine Ravna Gora te službenim mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ Općina Ravna Gora iskazuje interes i potrebu za prijmom polaznika/polaznice u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (osam sati dnevno), za poslove referenta za opće poslove u Odsjeku za opće poslove

Na zahtjev Općine Ravna Gora, izvršit će se utvrđivanje granica nerazvrstane ceste (evidentirane u registru nerazvrstanih cesta Općine Ravna Gora pod oznakom GG18-Šahovska-odvojak) u svrhu izrade geodetskog elaborata evidentiranja nerazvrstanih cesta na k.č.br. 1772/2 i 1775 u k.o. Ravna Gora

Općina Ravna Gora objavila je JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na radno mjesto: administrativni/a koordinator/ica projekta „Bolja budućnost – moja budućnost!“ u okviru Programa zapošljavanja žena „Zaželi“ na određeno vrijeme od 30 mjeseci s nepunim radnim vremenom od 10 sati tjedno

Općina Ravna Gora objavila je JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na radno mjesto: voditelj/ica projekta „Bolja budućnost – moja budućnost!“ u okviru Programa zapošljavanja žena „Zaželi“, na određeno vrijeme od 30 mjeseci s nepunim radnim vremenom od 15 sati tjedno

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije objavio je JAVNI POZIV na dostavu ponude za predmet ponude Prodaja oblovine „na panju“, što podrazumijeva izvođenje radova rušenja, izrade drvnih sortimenata te dodatnu obvezu odvoza i zbrinjavanja cjelokupnog preostalog materijala (grane, vrhovi i dr.), sve sukladno pravilima struke od strane Ponuditelja

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada Općine Ravna Gora objavio je JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2018. godinu

Općina Ravna Gora objavljuje JAVNI POZIV za prodaju drvne mase na panju

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada Općine Ravna Gora objavljuje JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2017. godinu

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Ravna Gora objavljuje POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE koja se odnosi na štetu stabala smreke uzrokovanu štetnim djelovanjem smrekovog potkornjaka.

30/30
Skip to content