Javni poziv

Turistička zajednica Gorskog kotara objavila je JAVNI POZIV za potpore LOKALNIM događanjima u Gorskom kotaru u 2021. Krajnji rok za podnošenje kandidatura je petak – 18. lipnja 2021. godine

Turistička zajednica Gorskog kotara objavljuje JAVNI POZIV temeljem kojeg se za potpore TOP događanjima u Gorskom kotaru u 2021. dodjeljuju bespovratna novčana sredstva.
Krajnji rok za podnošenje kandidatura je petak – 23. travnja 2021.

U okviru projekta „Bolja budućnost – moja budućnost!“ – program zapošljavanja žena „Zaželi“, Općina Ravna Gora objavila je JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Ravna Gora, na radno mjesto: radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom na određeno puno radno vrijeme u trajanju radnog odnosa do 22. listopada 2020. godine

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada Općine Ravna Gora objavljuje JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2020. godinu, i to Nagrade Općine Ravna Gora za životno djelo i Godišnje nagrade Općine Ravna Gora za 2020. godinu

Na temelju zaključka Kolegija Općinskog načelnika od 19. veljače 2020. godine Općina Ravna Gora objavljuje JAVNI POZIV za prodaju drvne mase na panju br. 1-2020 na katastarskoj čestici 214 k.o. Stara Sušica, pored Dvorca u Staroj Sušici

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ Općina Ravna Gora iskazuje interes i potrebu za prijmom polaznika/polaznice u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (osam sati dnevno).

Na zahtjev Općine Ravna Gora izradit će se utvrđivanje granica nerazvrstane ceste (evidentirane u registru nerazvrstanih cesta Općine Ravna Gora pod oznakom GG54 – KUPJAK, PRILAZ “BIVŠOJ CIGLANI”) u svrhu izrade geodetskog elaborata evidentiranja nerazvrstanih cesta na k.č.br. 7627/1 u k.o. Divjake.

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada Općine Ravna Gora objavljuje JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora
za 2019. godinu i to Nagrade Općine Ravna Gora za životno djelo i Godišnje nagrade Općine Ravna Gora za 2019. godinu

U okviru projekta „Bolja budućnost – moja budućnost!“ – program zapošljavanja žena „Zaželi“, Općina Ravna Gora objavila je JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Ravna Gora, na radno mjesto: radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom na određeno puno radno vrijeme u trajanju 16 mjeseci

14. svibnja 2019. (utorak) na zahtjev Općine Ravna Gora izradit će se utvrđivanje granica nerazvrstane ceste, evidentirane u registru nerazvrstanih cesta Općine Ravna Gora pod oznakom GG25-Ivana Mažuranića u Ravnoj Gori, kao i nerazvrstane ceste evidentirane u registru nerazvrstanih cesta Općine Ravna Gora pod oznakom GG04-Kupjak-željeznička stanica

20/30
Skip to content