Javni natječaj

Općina Ravna Gora objavila je 15. ožujka 2019. godine Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga te javnih potreba u kulturi i sportu za 2019. godinu.

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa i projekata udruga za zadovoljenje javnih potreba u području kulture i sporta, kao i društvenih potreba (interesa za opće dobro), a koji će se financirati sredstvima Proračuna Općine Ravna Gora u 2019. godini.

Općina Ravna Gora objavila je  N A T J E Č A J za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2018./2019. prema kriterijima postignutih sportskih rezultata Za školsku/akademsku godinu 2018./2019., prema kriterijima postignutih sportskih rezultata, dodijelit će se ukupno 2 stipendije: 1 učenička i 1 studentska. Iznos stipendije utvrđuje se za učenike u visini od 400,00 kuna, a za studente u visini od 600,00 kuna mjesečno.  Stipendije se dodjeljuju na početku školske/akademske godine 2018./2019. za razdoblje deset mjeseci. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je do 31. listopada 2018. godine. Više informacija dostupno je u samom tekstu Natječaja koji se nalazi u prilogu, kao i obrazac prijave (s izjavom vezanom uz istinitost podataka i suglasnosti/privoli vezanoj uz osobne podatke) OBRAZAC PRIJAVE s izjavom i suglasnosti (stipendije na temelju postignutih sportskih rezultata) N A T J E Č A J za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2018./2019. prema kriterijima postignutih sportskih rezultata

Općina Ravna Gora objavila je  N A T J E Č A J za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2018./2019. prema socijalnim kriterijima   Za školsku/akademsku godinu 2018./2019., temeljem socijalnog kriterija, dodijelit će se ukupno 10 stipendija: 5 učeničkih i 5 studentskih. Iznos stipendije utvrđuje se za učenike u visini od 400,00 kuna, a za studente u visini od 600,00 kuna mjesečno.  Stipendije se dodjeljuju na početku školske/akademske godine 2018./2019. za razdoblje deset mjeseci. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je do 31. listopada 2018. godine. Više informacija dostupno je u samom tekstu Natječaja koji se nalazi u prilogu, kao i obrazac prijave (s izjavom vezanom uz istinitost podataka i suglasnosti/privoli vezanoj uz osobne podatke) OBRAZAC PRIJAVE s izjavom i suglasnosti (stipendije na temelju socijalnog kriterija) N A T J E Č A J za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2018./2019. prema socijalnim kriterijima

Općina Ravna Gora objavila je  N A T J E Č A J za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2018./2019. temeljem kriterija školskog/akademskog uspjeha   Za školsku/akademsku godinu 2018./2019., temeljem kriterija školskog/akademskog uspjeha, dodijelit će se ukupno 10 stipendija: 5 učeničkih i 5 studentskih. Iznos stipendije utvrđuje se za učenike u visini od 400,00 kuna, a za studente u visini od 600,00 kuna mjesečno.  Stipendije se dodjeljuju na početku školske/akademske godine 2018./2019. za razdoblje deset mjeseci. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je do 31. listopada 2018. godine. Više informacija dostupno je u samom tekstu Natječaja koji se nalazi u prilogu, kao i obrazac prijave (s izjavom vezanom uz istinitost podataka i suglasnosti/privoli vezanoj uz osobne podatke) N A T J E Č A J za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2018./2019. temeljem kriterija školskog/akademskog uspjeha OBRAZAC PRIJAVE s izjavom i suglasnosti (stipendije na temelju kriterija školskog/akademskog uspjeha)

Općina Ravna Gora raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora. Predmet natječaja su poslovni prostori u: Poslovnoj zgradi, I. G. Kovačića 178, Ravna Gora (poslovni prostor br. 23, 24, 37 i 38), Poslovnoj zgradi, I. G. Kovačića 176 a, Ravna Gora (poslovni prostor, prizemno lijevo, ured br. 1) te Društvenom domu, Stari Laz 80 A, Stari Laz (poslovni prostor prizemno lijevo i poslovni prostor prizemno desno).

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora, Odsjek za opće poslove, na radno mjesto referent za opće poslove (1 izvršitelj/ica), utvrdilo je LISTU KANDIDATA prijavljenih za navedeno radno mjesto, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Povjerenstvo upućuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje), a više informacija dostupno je u prilogu ove obavijesti.

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11 i 4/18 – dalje u tekstu: Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora, Odsjek za opće poslove, na radno mjesto referent za opće poslove

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora objavljuje J A V N I   N A T J E Č A J ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA U KULTURI  I SPORTU, KAO I PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA GRAĐANA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE RAVNA GORA ZA 2018. GODINU   Predmet Javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba u području kulture i sporta, kao i programa i projekata udruga građana koje djeluju na području Općine Ravna Gora, a koji će se financirati iz Proračuna Općine Ravna Gora u 2018. godini. Putem Javnog natječaja podupirat će se aktivnosti vezane uz kulturu i umjetnost, sport, unapređenje zdravlja, socijalnu djelatnost, očuvanje digniteta branitelja i stradalnika rata, zaštitu prirode i okoliša, odgoj i obrazovanje, aktivnosti vezane za djecu i mlade, unaprjeđenje turističke ponude te aktivnosti usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja općenito, odnosno aktivnosti

Općinski načelnik Općine Ravna Gora raspisao je Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2017./2018. temeljem kriterija školskog/akademskog uspjeha.

Općinski načelnik Općine Ravna Gora raspisao je Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2017./2018. prema kriterijima postignutih sportskih rezultata.

60/68
Skip to content