Javni natječaj

TURMIN d.o.o. za komunalne i poslovne djelatnosti Ravna Gora raspisuje Natječaj za radno mjesto pomoćnog radnika na nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), na određeno vrijeme

Općina Ravna Gora raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora. Više informacija u samom tekstu Natječaja

Općina Ravna Gora raspisala je Natječaj br. 2-2022 za davanje u zakup poslovnog prostora i to poslovnih prostora u poslovnoj zgradi I.G.Kovačića 176a te poslovnoj zgradi I.G.Kovačića 178 u Ravnoj Gori. Natječaj je otvoren zaključno do 18. listopada 2022. godine do 12,00 sati.

Općina Ravna Gora raspisuje Natječaj br. 1-2022 za davanje u zakup poslovnih prostora i to u objektu Doma kulture Ravna Gora te poslovnih zgrada na adresi Ivana Gorana Kovačića 176a i 178 u Ravnoj Gori

Općina Ravna Gora objavila je Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravna Gora, a predmet prodaje su nekretnine – građevinska i poljoprivredna zemljišta u vlasništvu Općine

Turmin d.o.o. za komunalne i poslovne djelatnosti iz Ravne Gore raspisuje natječaj za radno mjesto pomoćnog radnika, na nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), na određeno.

Turističko vijeće Turističke zajednice Gorskog kotara raspisalo je Javni natječaj za izbor direktora Turističke zajednice Gorskog kotara (1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme) na mandatno razdoblje od četiri godine.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog natječaja, odnosno do 22. ožujka 2022. godine.

Općina Ravna Gora objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravna Gora.
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske.
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave obavijesti o raspisivanju javnog natječaja u Novom listu, zaključno do 22. ožujka 2022. godine.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora, Odsjek za opće poslove, na radno mjesto Referent za opće poslove, utvrdilo je LISTU KANDIDATA prijavljenih za navedeno radno mjesto koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te upućuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje).

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora, Odsjek za komunalni sustav, na radno mjesto Voditelj odsjeka za komunalni sustav, utvrdilo je LISTU KANDIDATA prijavljenih za navedeno radno mjesto koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja te upućuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje).

20/66
Skip to content