Javni natječaj

Turističko vijeće Turističke zajednice Gorskog kotara raspisalo je Javni natječaj za izbor direktora Turističke zajednice Gorskog kotara (1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme) na mandatno razdoblje od četiri godine.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog natječaja, odnosno do 22. ožujka 2022. godine.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora, Odsjek za opće poslove, na radno mjesto Referent za opće poslove, utvrdilo je LISTU KANDIDATA prijavljenih za navedeno radno mjesto koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te upućuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje).

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora, Odsjek za komunalni sustav, na radno mjesto Voditelj odsjeka za komunalni sustav, utvrdilo je LISTU KANDIDATA prijavljenih za navedeno radno mjesto koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja te upućuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje).

Općina Ravna Gora raspisuje OGLAS za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora, Odsjek za opće poslove, na radno mjesto Referent za opće poslove, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (rodiljni dopust), do povratka službenice u službu, uz obvezni probni rad od dva mjeseca

Općina Ravna Gora raspisuje Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora, Odsjek za komunalni sustav, na radno mjesto Voditelj odsjeka za komunalni sustav, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Na temelju članka 8. Odluke o stipendiranju učenika i studenata sportaša (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 24/15 i „Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 9/2020), Općinski načelnik Općine Ravna Gora raspisuje Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2021./2022. prema kriterijima postignutih sportskih rezultata

Na temelju članka 8. Odluke o stipendiranju učenika i studenata (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 24/15), Općinski načelnik Općine Ravna Gora raspisuje Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2021./2022. temeljem kriterija školskog/akademskog uspjeha

Na temelju članka 7. Odluke o stipendiranju učenika i studenata prema socijalnim kriterijima (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 24/15), Općinski načelnik Općine Ravna Gora raspisuje Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2021./2022. prema socijalnim kriterijima

Turmin d.o.o. za komunalne i poslovne djelatnosti Ravna Gora raspisuje NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora ugostiteljske namjene, u prizemlju višenamjenske društveno – poslovne građevine (SPC „Goranka“) u Ravnoj Gori, Ivana Gorana Kovačića 174

Turmin d.o.o. Ravna Gora raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju višenamjenske društveno – poslovne građevine SPC „Goranka“, u Ravnoj Gori, Ivana Gorana Kovačića 174.

20/59
Skip to content