JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga građana u 2017. godini

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora objavljuje J A V N I   N A T J E Č A J ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA U KULTURI  I SPORTU, KAO I PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA GRAĐANA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE RAVNA GORA ZA 2017. GODINU   Predmet Javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba u području kulture i sporta, kao i programa i projekata udruga građana koje djeluju na području Općine Ravna Gora, a koji će se financirati iz Proračuna Općine Ravna Gora u 2017. godini. Putem Javnog natječaja podupirat će se aktivnosti vezane uz kulturu i umjetnost, sport, unapređenje zdravlja, socijalnu djelatnost, očuvanje digniteta branitelja i stradalnika rata, zaštitu prirode i okoliša, odgoj i obrazovanje, aktivnosti vezane za djecu i mlade, unaprjeđenje turističke ponude te aktivnosti usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja općenito. Prijedlozi programa

1/1
Skip to content