Jadranka Škiljan

U prilogu se nalaze Godišnji financijski izvještaji za 2013. godinu gđe. Jadranke Škiljan – članice Općinskog vijeća Općine Ravna Gora izabrane s liste grupe birača (mandatno razdoblje 2009. do 2013.) Godišnji financijski izvještaji za 2013. godinu – Jadranka Škiljan

1/1
Skip to content