IZBORI za članove vijeća mjesnih odbora Kupjak, Stara Sušica i Stari Laz

Općinsko vijeće Općine Ravna Gora na sjednici održanoj 16. travnja 2014. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Kupjak, Stara Sušica i Stari Laz. Odluka je objavljena u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, broj 10 od 17. travnja 2014. godine i stupa na snagu danom objave. Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 25. svibnja 2014. godine. Svako vijeće mjesnog odbora broji 7 članova. Kandidacijske liste i očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature, ovjerena od strane javnog bilježnika ili izbornog povjerenstva, dostavljaju se Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Ravna Gora, najkasnije do 29. travnja 2014. godine do 24,00 sata. Obrasci kandidacijskih listi i očitovanja kandidata mogu se podići kod Općinskog izbornog povjerenstva u zgradi Općine Ravna Gora svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati, a 29. travnja 2014. godine od 7,00 do 24,00 sata. Sve detaljnije obavijesti mogu se dobiti od Općinskog izbornog povjerenstva.  

1/1
Skip to content